4 Februar 2017,
 0

Gedicht von Bruno Steuber zur Eröffnung der Jahreshauptversammlung 2017

De Baach

De Eifel häd Maria Laach,
doch Lettfe häd de schüernsde Baach!
So’n See häd zwar recht veel ze beere,
doch ech si so och recht zefrere,
wenn hingerm Hus, ech könnet schwörn,
ech Daach on Nacht de Lettfe hörn.
Dat Plätschern on Rausche brängt mech zor Rouh,
da falln mir vam selwer de Oawe zo.
Am Wolfshorn erblickt se leis murmelnd dt Lecht,
dä dorschdije Wandrer macht e frohet Jesecht.
Ob ärem Wäch, wie mr noaläse ka,
drew se och mänches Wasserrad ah.
Em Rausche der Baach hörscht Du wenn de wet,
noch ömmer dat Leed va däm Hammerschmedt .
Hö bletze flenke Frelln eh dr Sonn,
Libelln öwe Kunstflug, et es en Wonn’.
Issvouwel on Wasseramseln si mondere Gäsde,
Jebirgstelze si ochemoal werrer am nisde.
Dt Wasser es klor, de Over si grö,
o de Weese süd mr noch rourtbonde Köh.
Em Sproalnskasde öwer mir rührt sech dt Läwe,
är Lüh, wat kanet da Schüerneret gäwe?
Bem Noachber wüerd oawends noch Platt jeschwatt,
os Dorf ah dr Lettfe – dat häd noch wat!

Bruno Steuber

Comments are closed.